چهار شنبه12072016

بروز شده در:یک شنبه, 13 Apr 2014 10pm

Back شما اینجا هستید: مدیریت منو مدیریت مدیریت انگیزش

مدیریت انگیزش

پایه های مدیریت انگیزش

نكته اصلی در مدیریت انگیزش این است كه بدانیم كاركنان به وسیله چیزی انگیخته می‌شوند كه تحقق آن را باور دارند و این تحقق نه به وسیله وعده و وعید مدیران، بلكه مدیران می‌توانند در كاركنان خود به وسیله درجریان آوردن سه شرط لازم برای انگیزش یعنی

مطالعه بیشتر...

دستوراتی برای تقویت خلاقیت در سازمان

در سازمان وضعی را به وجود آورید که افراد پدیده تغییر را بپذیرند. اعضای سازمان باید بر این امر اعتقاد پیدا کنند که تغییر به نفع آنها و سازمان تمام خواهد شد.این باور معمولاً زمانی به وجود می آید که اعضا به هنگام تصمیم گیری با مدیر همکاری کنند و به هنگام اجرای تغییرات برنامه ریزی شده به گونه ای عمل شود که امنیت شغلی اعضاء به خطر نیفتد.

مطالعه بیشتر...

مفاهيم و راهبردهاي توانمند سازي كاركنان

توانمند سازي در فرهنگ لغت به معني تفويض قدرت قانوني،تفويض اختيار كردن ،ماموريت دادن و قدرت بخشيست. به عبارتي ديگر زمينه اي براي افزايش ديالوگ ها ،تفكر انتقادي و فعاليت در گروههاي كوچك است كه اجازه دادن به فعاليت هايي جهت حركت به فراسوي تسهيم ،تقسيم و پالايش تجربيات ،تفكر ، ديدن و گفتگوها از اجزاي اصلي آن است.

مطالعه بیشتر...

مدیریت انگیزش

زماني كه كارمندي با سطح عملكرد بالا به مقام مديريت ترفيع مي‌يابد، برخي اوقات تنها يك تفكر سطحي صرف اين مي‌شود كه مدير جديد چگونه مي‌تواند به طور موثر در زير دستانش انگيزش ايجاد كند.ممكن است چنين به نظر برسد كه توانايي براي انگيختن افراد استعداد ذاتي باشد كه ممكن است فردي آن را دارا باشد و يا نباشد، اما اين توانايي را مي‌توان از طريق اصلي كه ((مديريت انگيزش)) ناميده مي‌شود، مورد بررسي قرار داده و اكتساب كرد.

مطالعه بیشتر...

 

بررسی یک کتاب-تفکر استراتژیک

اهمیت وجود استراتژي را در کسب کار خود درك کنید. اگر در مورد استراتژي سازمان خود مطمئن نیستید، از مـافوق خـود بخواهیـد آن را بـراي شـماروشن کند. کلیه اعضاي گروه را در بررسیاطلاعات مشارکت دهید. افراد را به بررسی عینی واقعیت ها تشویق کنید.

کتاب تفکر استراتژیک

گام به گام بر مدار اندیشه